Home ข่าว กราบสาธุการ 1ปีแห่งมงคลสมัย…พระมหามุนีวงศ์ สมณะผู้ไม่สะสม สู่สมเด็จพระสังฆราช ประมุขสงฆ์ผู้มาชำระล้างพระศาสนา?!?

กราบสาธุการ 1ปีแห่งมงคลสมัย…พระมหามุนีวงศ์ สมณะผู้ไม่สะสม สู่สมเด็จพระสังฆราช ประมุขสงฆ์ผู้มาชำระล้างพระศาสนา?!?

0 second read
0
0
14

จากกรณีเฟซบุ๊กสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพเผยแพร่ เนื่องในมงคลสมัย ๑ ปีนับแต่พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช วันจันทร์ ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ทั้งนี้เสด็จลงทรงสักการะพระสรีรางคารและอังคารอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิธทุกพระองค์และทุกรูป แล้วเสด็จออกไพทีหน้าพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงบาตรพระสงฆ์ ๑๐๘ รูป ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อัครศาสนูปถัมภก อีกทั้งถวายเป็นพระกุศลและอุทิศเป็นกุศลสนองพระเดชพระคุณพระบูรพการีและพระบูรพาจารย์จากนั้น คณะสงฆ์วัดราชบพิธประชุมเจริญพระพุทธมนต์ ถวายสวัสดิมงคลแด่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช

อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่๑๒ ก.พ.๒๕๖0 ที่ผ่านมานั้นได้มีพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ ๒0 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง โดยเข้าทางประตูวิเศษไชยศรี รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูเกย หลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เสด็จเข้าพระอุโบสถ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสัมพุทธพรรณี พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย จากนั้นเสด็จฯ ไปที่อาสน์สงฆ์ ทรงประเคนผ้าไตรแด่สมเด็จพระราชาคณะ ๖ รูป และพระราชาคณะที่ดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคม ๑๒ รูป รวม ๑๘ รูป

จึงมีพระราชโองการโปรดสถาปนา สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ขึ้นเป็น สมเด็จพระสังฆราช มีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สุขุมธรรมวิธานธำรง สกลมหาสงฆปริณายก ตรีปิฎกธราจารย อัมพราภิธานสังฆวิสุต ปาพจนุตตมสาสนโสภณ กิตตินิรมลคุรุฐานียบัณฑิต วชิราลงกรณนริศรปสันนาภิสิตประกาศ วิสารทนาถธรรมทูตาภิวุฒ ทศมินทรสมมุติปฐมสกลคณาธิเบศร ปวิธเนตโยภาสวาสนวงศวิวัฒ พุทธบริษัทคารวสถาน วิบูลสีลสมาจารวัตรวิปัสสนสุนทร ชินวรมหามุนีวงศานุศิษฏ บวรธรรมบพิตร สมเด็จพระสังฆราช” เสด็จสถิต ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพฯ เป็นประธานในสังฆมณฑลทั่วราชอาณาจักร

ขอบคุณภาพ : สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
ขอมูลจาก : tnews

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Check Also

รู้หรือไม่ ใบขับขี่หมดอายุ ต้องต่ออายุเมื่อไหร่?

ใบขับขี่สำคัญอย่างไร ใบขับขี่ก็เหมือนบัตรผ่านประตู ที่ท … …